Kuidas edukalt läbida sõidueksam

Autojuhiloa saamise üks eeldusi on õppesõit ja sõidueksam. Kas mu õppesõidukogemus on piisav riikliku sõidueksami edukaks sooritamiseks? Kuidas läbida edukalt sõidueksam?

Järgnevalt toome välja mõned juhised ja punktid, mida tähele panna.

Õppesõit_sõiduõpetaja_sõidutund_hind

VALMISTUMINE SÕIDUEKSAMIKS

Õppesõit

Õppesõidu ajal peab õppuril õpingukaart alati kaasas olema. Pärast autokooli lõpetamist, kuid enne juhiloa saamist peab sõidutunnis olema kaasas koolituskursuse lõputunnistus.

Harjutada tuleb kõiki peamisi autojuhtimisega seotud elemente: sõidu alustamine, peatumine, suunamärguande kasutamine, parkimine, liiklusmärkide jälgimine, sõitmine vastavalt liiklusoludele, piirkiirusest kinni pidamine ja tagurdamine.

Oma sõiduõpetajaga või juhendajaga tuleks harjutada parkimist, nii et suudaksid autot parkida piisava täpsusega, samuti selliselt, et see ei võtaks liiga palju aega ja et mitte häirida sinu taga ootavaid autosid.

Oma sõiduõpetajaga tuleks sõita seni, kuni suudad vähemalt paar järjestikust sõidutundi sõita selliselt, et Sa ei tee enam suuremaid vigu, mis tooksid kaasa eksamil ebaõnnestumise.

Parema tulemuse annab, kui paralleelselt õppesõiduga on võimalik harjutada ka koos juhendajaga. Juhendamiseks vajaliku vastava tunnistuse saab vormistada Transpordiameti Liiklusregistri büroos. On kasulik, kui enne juhendama asumist sõidab juhendaja koos Sinu ja sõiduõpetajaga mõned tunnid kaasas. Sõiduõpetaja saab siis juhendajale näidata, millised on peamised iseärasused auto juhtimise õpetamisel ja kuidas paremini juhtida tähelepanu esinevatele vigadele. Juhendajaga tuleks sõita võimalikult palju, ning seda nii linnas kui maanteel, nii valgel kui pimeda ajal.

Juhendajal tuleb õppesõitu tehes olla äärmiselt tähelepanelik, sest erinevalt õppesõidukist pole tema autol lisapedaale, millega vajadusel juhtimisse sekkuda.

Mida rohkem sõidukilomeetreid õpingute ajal läbida, seda parem. Ühe sõidutunniga linnas sõites läbid umbes 15-20 km. Hea, kui enne eksamit oleks läbitud vähemalt 3000 kilomeetrit. Selline hulk kilomeetreid annab juba arvestatava kogemuse.

Liiklusreeglite hea tundmine on äärmiselt oluline

Tehniliselt hea autojuhtimise oskuse võib nullida liiklusalaste teadmiste vähesus. Tee endale hästi selgeks liiklusmärgid ja kõik nendega seonduv, teekattemärgistus, reguleerija märguanded, teeandmiskohustus erinevates liiklusolukordades, teeadmiskohustus alarmsõidukile ja kõik muud liiklemisega seotud reeglid. Kõik see on väga oluline selleks, et oskaksid ohutult liigelda, ning samuti selleks, et sõidueksam edukalt läbida.

Kui liiklusreeglid on väga hästi selged, läheb eksamil suure tõenäosusega kõik hästi.

SÕIDUEKSAMIL

Saabu enne eksami algust kohale piisava ajavaruga

Tavaliselt on piisav, kui oled kohal umbes 15 minutit varem. Kindlasti võta kaasa isikut tõendav dokument.

Kui sõidueksam algab

Istu koos eksamineerijaga autosse. Püüa olla rahulik. Enne eksamit tutvustab eksamineerija sulle eksami korda – kuula teda tähelepanelikult.

Küsi kõige kohta, mis on sulle eksami juures tähtis. Küsi ka sellisel juhul, kui midagi jäi ebaselgeks. Eksamineerija vastab Sulle meelsasti.

Enne sõidu alustamist esitab eksamineerija mõned küsimused auto ohutuse kontrollimise kohta.

Kohanda autoiste oma kehapikkusega sobivasse asendisse. Ära unusta vajadusel reguleerida peatuge.

Veendu, et Su jalad ulatuvad korralikult pedaalideni, nii et poleks vaja nendeni küündimiseks ennast venitada või istmel nihutada. Samas ei tohiks istuda liiga lähedal,, kuna see segab juhtimist. Pedaalil olev jalg peaks olema põlvest kergelt kõverdatud.

Sea õigeks peeglid – õigesti reguleeritud küljepeeglitest peab nägema maksimaalselt auto kõrval toimuvat, auto külg peab paistma minimaalselt. Ära unusta reguleerida salongis asuvat tahavaatepeeglit.

Sõida ohutu kiirusega kogu eksami vältel

Pane tähele, et ohutu kiirus ei tähenda tingimata suurimat lubatud kiirust – võib juhtuda, et mingis olukorras (halvad tee või ilmastikuolud vms.) on vaja sõita väiksema sõidukiirusega. Jälgi hoolikalt, et Sa mingil juhul ei ületaks suurimat lubatud kiirust.

Jälgi pidevalt liikluspilti enda ümber

On tähtis, et omaksid pidevalt ülevaadet olukorrast. Jälgi tähelepanelikult ümbritsevat liiklust, lisaks sõidukitele jälgi jalakäijaid, lapsi, vanureid jne.

Kasuta peegleid. Peeglisse vaadates tee seda pisut väljendunumalt kui seda tavaliselt teed. Eksamineerija peab aru saama, et Sa peeglisse vaatad.

Keskendu sellele, et teeksid kõiki manöövreid ohutult ja hoolikalt. Kui Sa vahetad sõidurada või sooritad pööret, pööra oma pead, et vaadata peeglisse ja kõrvale, et vältida peegli „pimedasse alasse“ jäävate sõidukite mitte märkamist. Kõige parem on peeglite ja oma silmade kombinatsioon.

Parkides väldi autoga vastu äärekivi sõitmist. Manööverdades liigu aeglaselt ja tähelepanelikult, jälgides pidevalt tagapool ja külgedel olevat liikluspilti. Kui juhtud riivama äärekivi ainult kergelt, pole see reeglina probleem, kuid ära sõida hooga äärekivi vastu.

Kogu eksami vältel jälgib eksamineerija ühe olulisema asjana seda, kas Sul on või ei ole kontroll oma sõiduki üle. Kui Sa üldplaanis oled sõiduki juhtimisel ebakindel, kaldud sõidurajal põhjuseta ühele või teisele poole, teed järske kiirendusi ja pidurdusi, võib see tuua kaasa eksami ebaõnnestumise.

Kui Sa teed tõsiseid vigu (tee andmise kohustuse eiramine, stoppmärgi eiramine, keelava fooritulega sõitmine, vastassõidusuunda kaldumine, keelumärkide eiramine vms.), tuleb Sul tõenäoliselt uuesti eksamile minna.

Märka kõiki liiklusmärke ja järgi liiklusreegleid

Ole kogu eksami vältel tähelepanelik. Keskendu sellele, et märkaksid kõike vajalikku ja käituksid liiklusreeglite kohaselt. Stoppmärgi juures tee selgesti arusaadav peatus. Enne sõidu jätkamist vaata igasse suunda. Kui ristmikul on teisi liiklejaid, siis ole kindel, et tead teeandmiskohustust ja oma sõidujärjekorda. Kui õige aeg on käes, siis alusta sõitu.

Enne pööret ja reavahetust kasuta aegsasti suunamärguannet. Samuti kasuta suunamärguannet igal muul juhul, kui Sa kavatsed muuta sõidutrajektoori.

PÄRAST EKSAMIT

Kui eksam on lõppenud, räägib eksamineerija Sulle tulemusest. Kuula teda tähelepanelikult. Kõige tõenäolisemalt ta märgib ära, mis läks valesti, ja räägib vähem sellest, mida Sa tegid õigesti.

Ta ütleb Sulle, kas Sa said eksamil läbi või mitte. Milline see vastus ka poleks, jää rahulikuks ja täna eksamineerijat. Kui Sa läbisid eksami, on Sul kindlasti hea meel, ning viisakas tänamine on siin omal kohal. Kui eksam ebaõnnestus, siis pead Sa ühel päeval tagasi tulema – ja võib juhtuda, et Sind eksamineerib siis sama inimene. Kui Sa ärritud negatiivse tulemuse üle, siis tõenäoliselt on järgmisel korral eksamil palju raskem.

Palju õnne, Sa sooritasid eksami edukalt!

Kui Sa oled selle juhendi läbi lugenud, õppinud selgeks Liiklusseaduse ning harjutanud piisavalt autojuhtimist, siis on väga tõenäoline, et Sa läbid edukalt sõidueksami!

Kui aga vajad enne eksamit sõiduõpetaja abi, helista telefonil 5623 0088 või saada e-kiri aadressil info@liiklusope.ee

Rohkem infot sõidutundide kohta saab lugeda siit.

Riiklikul sõidueksamil kehtivatest nõuetest saab lugeda siit.

Ohutut sõitu ja edu sõidueksamil!